Advies? 0548 - 544 333

Verkooppakket Prospect

verkoop aan uw Eigen kandidaat

Het prospect pakket is het ideale pakket voor verkoop aan een eigen kandidaat; bijvoorbeeld iemand uit uw eigen kennissen- of familiekring, waarvan u haast zeker weet dat dat de koper wordt. De kans is groot dat u twijfelt over de afwikkeling. Wat komt er allemaal kijken bij de verkoop van een huis? U bent wellicht bang om iets over het hoofd te zien. En onderhandelen met uw kennis, of familielid voelt ook niet prettig. Het prospectpakket biedt uitkomst: u krijgt van ons alle begeleiding rondom de eventuele verkoop aan deze kandidaat en u betaalt niet de kosten van een uitgebreid verkooppakket.

Wat kunt u verwachten

Otten & Flim ontzorgt u volledig op het gebied van de verkoop aan de kandidaat die u aandraagt. U maakt uw huis verkoopklaar (tip: lees onze verkooptips) en Otten & Flim regelt de rest. Vaak gaat er eerst een waardebepaling aan het Prospectpakket vooraf. Otten & Flim adviseert u over de te hanteren vraagprijs en de verwachte opbrengstwaarde. Dat geeft een mooie indicatie van de koopsom. Informatie die van belang is bij de onderhandeling. Maar voor het zover is, vindt er vaak eerst nog een officele bezichtiging plaats met een makelaar van Otten & Flim. Een bezichtiging is van belang als uw kandidaat uw huis nog niet exact kent. Uiteraard brengt de makelaar achteraf verslag bij u uit.

Tijdens de bezichtiging (of op een ander contactmoment met uw kandidaat) overhandigt de makelaar documentatie over de roerende zaken. Een potentiele koper weet op deze manier vooraf waar hij aan toe is. Denk aan zaken als gordijnen, vloerbedekkers, etc. Ook ontvangt de kandidaat informatie over uw huis. Die informatie betreft een lijst met vragen en antwoorden die de makelaar u heeft voorgelegd.

De kans is groot dat er vervolgens een prijsonderhandeling ontstaat. De makelaar behartigt daarbij uw belangen. Na het akkoord is uw huis mondeling verkocht. De makelaar zal alles in het werk stellen om de juridische afwikkeling vlot te laten verlopen.

De volgende stap is de opmaak van de koopovereenkomst. U ontvangt als verkoper eerst een concept ter goedkeuring; voor u geen dagelijkse kost, maar voor de makelaar is het gesneden koek. Daarom wordt er een afspraak met u ingepland, waarbij de koopovereenkomst wordt uitgelegd. Vaak zijn de kopers daar ook bij aanwezig. Gezamelijk wordt de koopovereenkomst dan ondertekend.

Nadat de koopovereenkomst is getekend, zal de makelaar u in contract brengen met de notaris. Veelal wordt de notaris uitgekozen door de verkoper. Van het notariskantoor ontvangt u een concept Akte van Levering. Dat is de notariele leveringsakte van uw woning, die gebaseerd is op de koopakte van Otten & Flim. De makelaar zal de Akte van Levering voor u nazien. Heeft u vragen over de Nota van Afrekening (een overzicht van de financiele afwikkeling), dan kunt u bij Otten & Flim terecht. Een medewerker van Otten & Flim zal uw vragen beantwoorden, of doorsturen naar de juiste instantie.

De ervaring leert dat koper en verkoper in aanloop naar de dag van de overdracht al regelmatig contact hebben gehad. Op de dag van de eigendomsoverdracht vindt er een korte opleveringsinspectie plaats. Otten & Flim stelt u in de gelegenheid om dit zelf te doen. Kiest u voor de optionele begeleiding rondom de oplevering, dan neemt de makelaar opnieuw het voortouw. De meterstanden worden gecontroleerd en voor u vastgelegd. Ook ziet de makelaar toe op een goede afwikkeling rondom de roerende zaken die al dan niet bij de koop zijn inbegrepen. Aansluitend vindt de eigendomsoverdracht (ook wel genoemd: het passeren) bij de notaris plaats. Ook daar is uw makelaar bij aanwezig, als u daarvoor kiest. Met de eigendomsoverdracht is de verkoop van uw huis afgerond.

Kortom, het Prospect verkooppakket bevat de volgende onderdelen:

Advies

Marketing en Makelen

  • Bezichtigingen met terugkoppeling aan u
  • Onderhandeling met uw kandidaat, indien er nog geen overeenstemming over de koopprijs en -condities bestaat

Contractvorming en juridische afwikkeling

  • Begeleiding bij het opstellen van de verkoopdocumentatie (informatielijsten, lijst van roerende zaken)
  • Opmaak koopovereenkomst

Optioneel

  • Uitgebreid bouwtechnisch rapport (om mee te geven aan kijkers/koper)
  • Uitleg en begeleiding rondom de ondertekening van de koopakte (vaak in bijzijn van de kopers)
  • Coordineren van de opleveringsinspectie en ondertekening bij de notaris

CONTACT